Rachapa Music - รัชปาร์มิวสิค

Get Adobe Flash player

บุณณดา ศรีโรจน์ (ครูกรีช): วิชาที่สอน เต้น

ประวัติด้านการศึกษา
- จบการศึกษา ADC บางกอกแดนซ์ จากประเทศออสเตรเลีย
- เรียน Jazz Dance ที่ภัทราวดี เธียเตอร์

ประวัติด้านการทำงาน
- เป็น Dancer อาชีพ 5 ปี
- อาจารย์สอนภาควิชาดนตรี(เต้น) ที่ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยาการ