Rachapa Music - รัชปาร์มิวสิค

Get Adobe Flash player

ปาริชาติ จันทร์ไทย(ครูปลา):

ประวัติด้านการศึกษา
- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา ศิลปนิเทศ เอกขับร้องสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล
- คะแนนเกียรตินิยม วิชา Solo Singing (Grade 8)และ PC (performer certificate)
จาก Trinity College London

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ปี พ.ศ. 2536
- ร่วมแสดงละครเพลงเรื่อง "Hamlet" และเรื่อง" ปรัชญาชีวิต" กำกับการแสดงโดย หม่อมหลวงพันธ์เทวนพ เทวกุล
ปี พ.ศ. 2539
- เป็นวิทยากรผู้ช่วยอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล โครงการ " ลมหายใจ… ดนตรี ชีวิต"
ปี พ.ศ. 2540
- ชนะเลิศการขับร้อง โครงการ Coke Music Award ของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
- vocal Recital ที่สถาบัน เกอเธ่ ( ไทย – เยอรมัน)
- ก่อตั้งสถาบันสอนขับร้อง " Ratchapa Muslc School of Voice & Style"
ปี พ.ศ. 2542
- ฝึกขับร้องเพลงให้กับคณะละครเวที เรื่อง " คือผู้อภิวัฒน์"
- ศิลปินรับเชิญรายการ "Music Number 5" ทาง ททบ.5
- ศิลปินรับเชิญในฉากละคร เรื่องรักเล่ห์เพทุบาย ทาง ช่อง 3
- ร่วมแสดงคอนเสิร์ต " ร้อยพัน" ของท่านหม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์
ปี พ.ศ. 2543
- ขับร้องเพลงถวายหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานแสดงคอนเสิร์ต (100 ปี ปรีดี - พนมยงค์) ณ ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
- ร่วมแสดง Opera เรื่อง " มัทนา" The Romance of a Rose, มหาอุปรากร โดย… สมเถา สุจริตกุล
- เป็นอาจารย์พิเศษ สอนวิชา Vocal Technique for Actor คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
ปี พ.ศ. 2545
- สมาชิกวงสวนพลูคอรัส ของ อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์
- ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขัน CHOIR OLYMPICS 2002 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ควบคุมวงโดย อาจารย์ ดุษฎี พนมยงค์
- ขับร้องโอเปร่า ถวายสมเด็จพระพี่นางฯ ในคอนเสิร์ต DIVA DEMON
- คุมวงคอรัส ให้กับเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
- ส่งนักเรียนสอบเกรด Trinity College London และสอบเอนทรานซ์ ทางด้านการขับร้องเข้ามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
- ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขัน CHOIR OLYMPICS Bremen 2004 ประเทศเยอรมันนี
- ขับร้องงานเปิดหนังสือ " ปกทอง" 72 พรรษามหาราชินี หน้าพระที่นั่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปี พ.ศ. 2548
- เป็น Trainer ส่งนักเรียนประกวดร้องเพลง SHANGHAI ASIA MUSIC FESTIVAL 2005 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้รับรางวัล New Singer
ปี พ.ศ. 2549
- ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขัน CHOIR OLYMPICS 2006 ที่เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน
- เป็น Trainer ส่งนักเรียนประกวดร้องเพลง SHANGHAI ASIA MUSICFESTIVAL 2006 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้รับรางวัล New Singer
- เป็น Trainer ส่งนักเรียนเข้าประกวด SHANGHAI ASIA MUSICFESTIVAL 2007 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล New Singer
- ได้รับรางวัล Most Promissingmail
- แสดง Opera ในงาน Art festival
- แสดงในรายการคุณพระช่วย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
- อาจารย์พิเศษทางด้านขับร้องสากล คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปี พ.ศ. 2550
- ได้รับเกียรติเป็นศิลปินรับเชิญอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในงานสุพรรณหงส์ทองคำครั้งที่ 16
- เป็น Trainer ในการฝึกอบรมการใช้เสียง (Music camp) โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
- ก่อตั้งวงประสานเสียงเด็ก วง Ratchapa Little Voice อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ขับร้องในงานประกวดนางสาวไทย รอบชิงชนะเลิศ
- ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงในงาน สิ่งแวดล้อมไทย
- ร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงในงาน สันติวิธี ครั้งที่ 2
- ร่วมขับร้อง Opera ในงาน เปิดคอร้องเพลง
ปี พ.ศ. 2551
- เป็นหนึ่งในศิลปิน ร่วมขับร้องเพลง สักการะราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทาง ททบ.5
- ขับร้องเพลงประสานเสียงร่วมกับวง สวนพลูคอรัส ในรายการ เวทีไท ทางช่อง 9
- ขับร้องเพลงถวายหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- ได้รับสองเหรียญเงินและ Grand Champion ในประเภท Contemporary และ Folklore A Cappella ในการแข่งขัน World Choir Games Graz 2008 ณ.ประเทศ Austria
ประวัติด้านการทำงาน
- เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านการใช้เสียง ให้กับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท และหน่วยงานต่างๆ
- เป็นกรรมการตัดสินด้านการประกวดร้องเพลง ให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ
- เป็นอาจารย์พิเศษ วิชา Vocal Technique for Actor คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทร์วิโรจน์ประสานมิตร
- เป็นวิทยากรผู้ช่วยอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล โครงการ " ลมหายใจ… ดนตรี ชีวิต"
- ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ตามเมืองต่างๆ ในประเทศเยอรมัน
- ร่วมแสดงคอนเสิร์ต The Touch of Love ณ.โรงละครอัคษรา
- เป็นวิทยากรอบรมการร้องเพลงให้กับกระทรวงการต่างประเทศ, ม.รามคำแหง วิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
- Voice training ในละครเพลงHigh School the musical โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ จังหวัดสระบุรี
- ร่วมขับร้องกับสวนพลูคอรัสในงานจัดการประชุมอาเชียนซัมมิทประจำปี 2552 ที่ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เป็นอาจารพิเศษวิชาเอกขับร้องที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสอนดนตรี มาตรฐานสากล รัชปาร์มิวสิค
***********************************************************


Parichart Chanthai
Director
Ratchapa Music / Master Teacher (Voice)

Education:
- Bachelor of Arts (Humanities) Majoring in Classical Voice Kasetsart University Under the supervision of Dusdi Banomyong Buntasnakul
- Honor in Solo Singing (Grade 8) and Performer Certificate Trinity College London

Credits:
1993
- Hamlet The Musical and Prachya Chevit (Philosophy of Life) Directed by M.L. Pandevanop Devakul
1996
- Assistant Trainer "Breathe, Music and Life" By Dusdi Banomyong Buntasnakul
1997
- Won The First Prize in Coke Music Award Competition Kasetsart University
1998
- Vocal Recital at Goethe Institute
- Founding Ratchapa Music School of Voice & Style
1999
- Coaching for stage play "Kue Poo Apiwat"
- Guest singer for Music Number 5 Program on Thai Army Television Station (Channel 5)
- Guest singer in "Rak Lae Petuby"(Channel 3)
- Guest singer in "Roi Pan" Concert (M.L. Puangroi Apaiwongse)
2000
- Singing in a concert to commemorate a centennial celebration of Pridi Banomyong presided over by HRH Princess Kalyani Vadhana Vadhana – Thailand Cultural Center
2001
- Singing in Madana Opera (The Romance of a Rose) by Somtow Sucharitkul
- Teaching Vocal Technique for Actor (Sri Nakarindraviroj Prasanmit University)
2002
- Joining Suanplu Chorus by Dusdi Banomyong Buntasnakul
- Bronze Medal in Choir Olympic 2002 in Beijing China
- Concert DIVA DEMON presided over by HRH Princess Kalyani Vadhana
- Chorus Master – Mental Health Department Chieng Mai
2003
- Coaching for students entering Trinity College London an Entrance Examinations for Thai Universities
2004
- Silver Medal in Choir Olympics Bremen 2004, Germany
- Guest singer in "Pok Thong" to commemorate HM The Queen's 72nd Birthday presided over by Princess Ubolratana
2005
- Trainer for Thai singers entering Shanghai Asia Music Festival 2005 – New Singer Award
2006
- Bronze Medal in Choir Olympics 2006, Xiamen, China
- Trainer for Thai singers entering Shanghai Asia Music Festival 2006 – New Singer Award
- Singing Opera Art Festival, Pattaya
- Performing in program "Khun Pra Chuy" Thai Army Television (Channel 5)
- Teaching Classical Singing, Ratchapat Phranakorn University
2007
- Guest singer for the 16th Golden Suphanahongse
- Trainer (Music Camp) – Satit Prasanmit School
- Founding Ratchapa Little Voice Chorus Group – Singing in the Final round Miss Thailand Pageant
- Chorus singing for Thai Environment
- Chorus singing for the 2nd Santi Vithee
- Guest singer in "Perd Ko Rong Pleng"

2008
- Group singing for "Sakkara Sadudi HRH Princess Kalyani Vadhana – Thai Army Television (Channel 5)
- Chorus singing with Suanplu Chorus Group "Vethee Thai" Channel 9
- Singing in concert presided over by HRH Princess Sirindhorn
************************************************************

Present:
- Director – Ratchapa Music
- Voice Coaching for schools, universities, companies
- Panel of Judges for Singing Competitions
- Teaching Vocal Technique for Actor (Sri Nakarindraviroj Prasanmit University)
- Assistant Trainer for "Breathe, Music and Life" by Dusdi Banomyong Buntasnakul