Rachapa Music - รัชปาร์มิวสิค

Get Adobe Flash player

หลักสูตร กีตาร์[โปร่ง,ไฟฟ้า,คลาสิค,เบส] (Guitar)

     หลักสูตรกีต้าร์สำหรับอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเป็นกีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์โฟล์ค กีต้าร์ไฟฟ้า และกีต้าร์เบส ได้สนุกกับการเรียนรู้ในสไตล์ Classic/Rock/Funk/Jazz และเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ
วิชาที่เปิดสอน
อายุผู้เรียน อัตราค่าเรียน/เดือน
เดี่ยว กลุ่ม
กีตาร์ี(โปร่ง,คลาสิค) 6 ปีขึ้นไป 2,500 1,200
กีตาร์ี(ไฟฟ้า,เบส) 6 ปีขึ้นไป 2,500 1,200

 

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร  |  ระเบียบการ