Rachapa Music - รัชปาร์มิวสิค

Get Adobe Flash player

หลักสูตร Jazz Dance, Hip-Hop, Pop Dance (Jazz Dance)

     เป็นหลักสูตรสำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในจังหวะและลีลาของการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฝึกฟังเพลงชนิดต่างๆ ฝึกประสาทกล้ามเนื้อ ฝึกฝนให้เข้าใจการเข้าจังหวะ และฝึกการพัฒนาการควบคุมร่างกายตามบทเพลง นอกจากนี้ยังฝึกให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
วิชาที่เปิดสอน
อายุผู้เรียน อัตราค่าเรียน/เดือน
เดี่ยว กลุ่ม
Jazz Dance, Hip-Hop, Pop Dance 6 ปีขึ้นไป 4,000 1,500
ดาว์นโหลดใบสมัคร  |  ระเบียบการ