Rachapa Music - รัชปาร์มิวสิค

Get Adobe Flash player

หลักสูตร เปียโน (Piano)

     ฝึกทักษะการเล่นเปียโน ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง โดยแบบเรียนใหม่ซึ่งช่วยพัฒนาการสัมผัส การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เน้นการฝึกโสตประสาท และทฤษฎีดนตรีเพื่อเตรียมสอบกับสถาบันฯ ชั้นนำ เช่น Trinity Guildhall, Royal
วิชาที่เปิดสอน
อายุผู้เรียน อัตราค่าเรียน/เดือน
เดี่ยว กลุ่ม
เปียโน (Piano),Electone 4 ปีขึ้นไป 2,500 1,200

 

ดาว์นโหลดใบสมัคร  |  ระเบียบการ