Rachapa Music - รัชปาร์มิวสิค

Get Adobe Flash player

หลักสูตร ขับร้อง (Singing)

     ศิลปะการใช้เสียงและเทคนิคการใช้เสียงอย่างถูกวิธี การเลือกบทเพลงให้มีความเหมาะสมกับเนื้อเสียงของแต่ละบุคคลเพื่อใช้ในการออกงานหรือประกวดร้องเพลง เน้นแก้ไขจุดบกพร่องและค้นหาจุดเด่นของตนเองเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น
วิชาที่เปิดสอน
อายุผู้เรียน อัตราค่าเรียน/เดือน
เดี่ยว กลุ่ม
ขับร้อง (Voice) 6 ปีขึ้นไป 4,000 2,000
ดาว์นโหลดใบสมัคร  |  ระเบียบการ